vrijdag 5 oktober 2012

27-04-2012: Uurtje naar de Zouwe


Vanmorgen even lekker een uurtje uitgewaaid in de Zouweboezem met Cilja en hondje Chico. Onze eerste doelsoort hadden we snel te pakken: de Cetti's Zanger die bij de parkeerplaats zit. Die is duidelijk nog op zoek naar een partner, want hij zong heel fanatiek. Natuurlijk had ik ze in de Biesbosch al bij bosjes dit jaar, maar eentje in je eigen streek is toch ook wel erg leuk.
Er zongen minstens twee Snorren, een Sprinkhaanzanger, veel Rietzangers en een Koekoek en boven het riet vlogen Boeren- en Huiszwaluwen, minstens drie Bruine Kiekendieven, baltsende Kieviten, een Grutto en een Scholekster. Maar de andere soorten waarop we hadden gehoopt (en eigenlijk wel een beetje gerekend), namelijk Purperreiger en Zwarte Stern, lieten zich niet zien. De vlondertjes waren nog niet bezet. Hopelijk komt dat nog, want andere jaren zijn de Zwarte Sterns vaak beduidend vroeger.
We reden nog een stukje langs de dijk en vonden nog een Visdief en een zingende Braamsluiper, naast allerlei gewonere vogels.
Gisteren reden we trouwens over de Achterdijk en kijk eens aan: na 'm ruim veertien maanden niet te hebben gezien zat daar ineens weer een Steenuiltje in z'n vertrouwde knotwilg! Ik vreesde al dat ze weg waren op die plek, maar gelukkig is dat dus niet het geval.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten