woensdag 3 oktober 2012

01-10-2010: Een toptrekdag


De weersvoorspellingen waren niet gunstig: het zou vandaag weliswaar droog zijn, maar in de ochtend zou er sprake zijn van dichte tot zeer dichte mist. Tja, dan kun je in bed blijven liggen en je kunt ook denken: als ik in mijn bed blijf liggen, zie ik zeker niks. Gelukkig dacht ik dat laatste en stapte ik om tien voor zes al op de trein. Er was geen mist te bekennen. Sterker nog, toen ik om half acht in Hoek van Holland arriveerde, was het glashelder weer. Het waaide matig uit het zuid-zuidoosten en al gauw bleek dat alle sluizen voor de zangvogeltrek waren opengezet. Natuurlijk scoorde ik bij de Berghaven even de Huiskraai, maar verder heb ik niet echt gelet op deze soort vandaag. Ik maakte dat ik zo snel mogelijk in de Kapittelduinen kwam, waar een constante stroom van duizenden trekvogels op gang was gekomen. Ik stelde me op vlakbij de laatste duinenrij. Er was geen beginnen aan om alles te tellen, dus de aantallen die ik noem zijn meestal schattingen. De Vink was duidelijk het talrijkst. Ik schat hun aantal op minstens 1500 overtrekkende exemplaren. Daar tussen zaten minstens 50 Kepen. De Graspieper was met zeker 750 stuks vertegenwoordigd. Groepen Sijzen vlogen zeer regelmatig over, schatting: 250 exemplaren. Verbijsterend was ook het enorme aantal Pimpelmezen dat door trok. Zeker 350 stuks vlogen over en de duindoorns zaten er helemaal vol mee. Dat gold ook voor de Zanglijster, die zowat tussen mijn benen door vloog. Overal zaten ze in de duindoorns en zeker 100 vlogen er nog over. Verder kwamen langs: Groenling (50), Witte kwikstaart (3), Kneu (35), Gaai (8), Spreeuw (150), Staartmees (15), Blauwe reiger (1), Grote gele kwikstaart (5), Sperwer (4), Turkse tortel (7), Grote bonte specht (1), Boompieper (3), Watersnip (1), Ringmus (35), Veldleeuwerik (6), Putter (2), Boomleeuwerik (3), Wulp (1), Rotgans (3) en … de soort die ik erg graag wilde zien vandaag: de IJsgors (1 exemplaar mooi roepend vlak over me heen)! Ter plaatse waren onder meer een Tapuit, een Gekraagde roodstaart en tenminste drie Baardmannen. Na drieëneenhalf uur intensief vogeltrek kijken was het tijd om de Noorderdam af te lopen, te meer omdat ik vanaf mijn telpost twee juveniele Jan-van-genten rond de punt van de dam zag vissen. Een van deze Jan-van-genten werd het fotomodel van de dag. Als uitsmijter vond ik ook nog twee Oeverpiepers, die evenals de IJsgors een jaarsoort waren. En ook lieten zich nog twee soorten dagvlinders zien: twee Atalanta's en tenminste een Klein koolwitje. Het was een heerlijke vogeldag. Ik ben blij dat ik vandaag Hoek van Holland heb ontdekt als prima trektellokatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten