dinsdag 28 maart 2017

28-03-2017: Volop lente!

Een van de zingende Blauwborsten van Everdingen.
Het is de laatste dagen heerlijk voorjaarsweer en dat is te merken aan de natuur. De afgelopen drie dagen ben ik er iedere dag op uit geweest met de fiets en zo heb ik mijn eerste zingende Fitissen van 2017 alweer in de tas, en vanmorgen bij Everdingen mijn eerste Boerenzwaluw. Eergisteren bij Lappenheide vloog er een roepende Appelvink over me heen en natuurlijk was dat ook een  heel fijne jaarsoort.
Vandaag was het de mooiste en warmste dag van dit voorjaar tot nu toe en ik was weer in de uiterwaarden bij Everdingen te vinden. De Blauwborsten zingen dat het een lieve lust is, massa's Tjiftjaffen en ook alweer een paar Fitissen zitten te zingen. Nabij Hagestein waren vijf Kleine Plevieren aanwezig, waarvan twee paar druk aan het baltsen was. In het grachtje aan het eind van de Diefdijk zwom een man Zomertaling. Ook leuk: de Cetti's Zanger is nu ook te vinden in de Everdingse uiterwaarden! Ook bij De Waaij zong hij vanmorgen weer.
Een andere Blauwborst.
Ook bij Lappenheide zijn de Zomertalingen en Kleine Plevieren nog aanwezig, en eergisteren had ik er ook een Rouwkwikstaart, die overigens maar kort bleef.
Gisteren langs de Nieuwe Zuiderlingedijk hoorde ik mijn eerste Heikikker van het jaar, en ook de dagvlinders doen het goed. Al tweemaal een Citroenvlinder gezien in Leerdam en veel Kleine Vossen en Dagpauwogen zijn alweer actief. Gisteravond zag ik mijn eerste Gewone Dwergvleermuis van het jaar weer rond het huis vliegen in de schemer.
Fuut bij Everdingen.
En nog een keer de Blauwborst.

2 opmerkingen: