maandag 12 maart 2018

12-03-2018: Het voorjaar zet door.

Grauwe Ganzen bij Lappenheide.
Vanmorgen scheen de zon af en toe en voelde het buiten lenteachtig aan, dus ik besloot het plasje bij Lappenheide weer eens te checken op leuke - c.q. jaarsoorten. Ik fietste Leerdam uit en hoorde een Boomklever roepen, een schaarse soort in deze regio die zich wel steeds vaker laat zien, heb ik de indruk.
Bij Lappenheide leek er aanvankelijk niet veel spannends aan de hand, behalve dat de Grauwe Ganzen zich weer eens mooi lieten fotograferen en dat er maar liefst elf Knobbelzwanen aanwezig waren, een aantal dat ik hier nog nooit eerder zag. Het betrof zes adulte vogels, waarvan er twee de hele tijd lieve geluidjes naar elkaar maakten, en vijf onvolwassen exemplaren.
Twee van de vijf onvolwassen Knobbelzwanen.
Zo'n twintig Kieviten stonden op een landtong en het aantal Grutto's bedroeg ongeveer vijfendertig, waarvan er minimaal vier tot de ondersoort IJslandse Grutto behoorden. Ook waren er twee Tureluurs aanwezig. Een Sperwer kwam overvliegen en joeg de hele groep steltjes omhoog, maar na enige tijd kwamen ze gelukkig ook weer naar beneden om te landen op precies dezelfde plek als waarvan ze waren opgevlogen.
Net toen ik een beetje teleurgesteld meende te constateren dat er geen jaarsoorten aanwezig waren, zag ik ineens een klein steltje staan: Kleine Plevier! Dat was leuk, vond ik, toch nog een nieuwe soort voor de jaarlijst 2018.
Kleine Plevier.
Ik telde de aantallen van diverse eendensoorten en toen ik bezig was met de Slobeenden zag ik helemaal achterin ineens een volgende jaarsoort lopen: een Kluut! Zo begon het toch nog wat te worden. Ik fietste een klein stukje verder naar de drassige weilandjes net om de hoek van Lappenheide, en hoppa, daar was jaarsoort nummer drie: een roepend overvliegende Kneu. Diverse Witte Kwikstaarten waren eveneens aanwezig. Ik besloot door te fietsen naar het dijkje om te kijken of de Steenuiltjes vandaag aanwezig waren en in de hoop op mijn eerste Tjiftjaf of iets anders leuks.
Drie adulte Knobbels.
Dat was een goeie zet, want ik fietste nauwelijks op het dijkje toen ik een luid zingende Tjiftjaf hoorde - en even later ook zag. Helaas waren de Steenuiltjes vandaag niet thuis, en ik besloot terug te fietsen naar Lappenheide om daar nog een tijdje te kijken. Dat pakte goed uit, want juist toen ik arriveerde kwam er een prachtige adulte Geelpootmeeuw aangevlogen, die midden op de plas landde en zich even later op een landtongetje ging staan poetsen. En zo werden het weer een paar hartstikke leuke vogeluurtjes.
Adulte Geelpootmeeuw!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten