zondag 21 mei 2017

21-05-2017: Vogels, vlinders en libellen in de eigen streek.

Heerlijk, de Bruine Korenbouten vliegen ook alweer.
Het beloofde heerlijk weer te worden vandaag, dus na ons uitgebreide zondagse ontbijt ging ik een paar uurtjes op pad, in de hoop wat jaarsoorten te vinden in de categorieën vogels, vlinders en libellen. Qua vogels was vooral de Bosrietzanger een bijna-zekerheid, want ze zijn weer terug en dan zijn ze hier in de streek talrijk. Ik was dan ook Leerdam nog niet uit of ik had er al een te pakken. Op deze plek zat ook een Spotvogel te zingen.
Ik fietste langs de Meerdijk, waar ik nog een Braamsluiper hoorde, en verder langs de Nieuwe Zuiderlingedijk, waar ik op mijn vaste plekjes een rondje liep.
Landkaartje. Een van de vele vandaag.
Op plek nr. 1 had ik direct al een Argusvlinder te pakken, een fijne jaarsoort. Even verder kwam het eerste Landkaartje in beeld, waarvan ik er vandaag nog een aantal zou vinden. Voor wat betreft de libellen was de Variabele Waterjuffer mijn eerste jaarsoort, gevolgd door het Lantaarntje. Ook zag ik een Smaragdlibel en mijn eerste Grote Keizerlibel van het jaar. Ook diverse Oranjetipjes, Atalanta's en Kleine Vuurvlinders lieten zich zien, naast een aantal nog algemenere soorten.
Kleine Vuurvlinder.
Een hele serie bloeiende plantensoorten waren eveneens welkom op de jaarlijst 2017, en toen ik bijna weer terug bij het begin van het paadje was, vond ik mijn eerste Bruine Korenbout van het jaar. Later zag ik er nog een of twee. Een fijne jaarsoort.
Langs het laatste paadje vond ik, naast o.m. Oranjetipjes en Bruine Korenbouten, twee heel gave soorten. Ten eerste een zingende Wielewaal: nogal een zeldzaamheid hier in de streek. Hopelijk is het een vaste plek waar ik hem ook de komende jaren kan vinden! Ten tweede vond ik drie Platbuiken, een libellensoort die ik vorig jaar heb gemist. Eerst zag ik een mannetje en een ei-afzettend vrouwtje en later nog een 'los' vrouwtje dat zich liet fotograferen.
Vrouwtje Platbuik.
Daarna begon het te betrekken en vond ik het mooi geweest. Twee vogel- en evenzoveel vlinderjaarsoorten en vier libellenjaarsoorten waren mijn deel. Geen slecht uitstapje!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten