woensdag 28 december 2016

28-12-2016: Hume's Blako en verder alles (ge)mist.

Landschapje bij Noordwijk.
Het traditionele oudejaarsvogelen met mijn vrienden Koert en René stond vandaag op het programma. Het voorspelde weer was niet geweldig: er werd vooral in de zuidelijke helft van het land dichte en hardnekkige mist voorspeld. Daarom besloten we maar om iets noordelijker te blijven en voor de Hume's Bladkoning van Noordwijkerhout te gaan, de Dwerggorzen van Noordwijk, de Bonte Kraai van Lentevreugd en wie weet wat er zich nog meer zou aandienen.
Om kwart voor negen stond ik op station Voorhout en even later arriveerden René en Koert. We reden naar de plek van de Hume's Blako en konden direct aanschuiven, want de vogel was al door andere vogelaars opgespoord. Af en toe riep hij luid en regelmatig liet hij zich zien, terwijl hij zich als een stuiterballetje door de takken van een kale boom bewoog. Zo, dat was alvast een lekkere soort!
We besloten de Dwerggorzen van Noordwijk mee te pikken, ondanks dat ze al op de jaarlijst stonden, maar zo'n soort is natuurlijk altijd leuk. Maar de gorsjes waren in een gluiperige bui vanmorgen en lieten zich, ondanks zoeken door nogal wat vogelaars, niet vinden. We besteedden er maar niet al teveel tijd aan en gingen richting Lentevreugd, waar de aldaar aanwezige Bonte Kraai nog een jaarsoort zou zijn voor mijn vogelvrienden.
Helaas: de mist werd steeds dichter in plaats van minder, en eenmaal in Lentevreugd was het lastig sowieso nog een kraai te zien, Bont of Zwart. Een tijd wachten en even gezellig bijkletsen met René van Rossem hielp ook niet, dus uiteindelijk kozen we eieren voor ons geld en gingen aan een vroege lunch met koffie, in de hoop dat de mist zou optrekken.
Maar dat deed hij niet. Het werd zo erg dat er geen beginnen meer aan was, en dus hielden we er vroeg mee op. Er wachtte me ook nog een horrortreinreis vanwege een aanrijding met een persoon tussen Delft en Rijswijk, en om vier uur was ik eindelijk thuis.
Maar het Hume's Blakootje was erg leuk.

zondag 18 december 2016

18-12-2016: Jaarsoorten ophalen in de Biesbosch.

Zeearend in de mist. Rechts ervan drie kraaien...
Het heeft even geduurd, maar vandaag ben ik eindelijk weer eens wezen vogelen. Ik had met René en Koert afgesproken en deze keer kwamen ze naar Leerdam en dus was de logische keuze om een aantal jaarsoorten te gaan scoren in de Brabantse Biesbosch. Er was keus genoeg: Amerikaanse Wintertaling, Zeearend, Klapekster, Grote Zee-eend, Siberische Tjiftjaf, Sneeuwgans: allemaal gisteren nog gemeld en allemaal jaarsoorten (voor mij op de Klapekster na).
We reden onmiddellijk door naar de strekdam achter de Deeneplaatweg, waar de Siberische Tjif zou huizen. Die was namelijk nog een gloednieuwe soort voor mijn metgezellen. We liepen de hele strekdam af, wat nog een behoorlijk eind was, vonden geen SibTjif maar wel vier mooie Grote Zee-eenden, onze eerste jaarsoort van vandaag. Landschappelijk was het ook een fraaie wandeling trouwens.
Daarna reden we terug langs de Deeneplaatweg en stopten op de plek waar gisteren de Klapekster was gezien. Die vonden we niet, maar wel ontdekte René een Zeearend, ver weg in een kale boomtop, en getreiterd door drie kraaien. Wat een reuzen zijn het toch! De Zeearend was opnieuw een fijne jaarsoort.
Op naar de polder Hardenhoek dan, waar al een paar weken een Amerikaanse Wintertaling wordt gezien. Er zongen twee Cetti's Zangers, er riep een Waterral, er landde een tweede Zeearend die alleen door mij werd gezien en na enige tijd werd het mannetje Amerikaanse Wintertaling gevonden door een van de andere aanwezige vogelaars. Dat was jaarsoort nummer drie voor mij, en dat betekent dat ik in ieder geval mijn jaarlijst van 2015 heb overtroffen.
Het was tijd voor de lunch, en daarna besloten we naar de omgeving van Leerdam te gaan om wat jaarsoorten voor René en Koert op te snorren. De Steenuil mislukte, maar bij de plas langs de Diefdijk voorbij De Waai zat zowel een adulte Geelpootmeeuw als een derde kalenderjaar Pontische, beide jaarsoorten voor mijn vrienden.
In de polder achter Everdingen zat een groep van 22 Kleine Zwanen. We meenden er ook een onvolwassen Wilde Zwaan tussen te zien, maar de foto's wezen helaas uit dat ook dit een Kleine Zwaan was.
Maar niettemin was het een mooie vogeldag, vonden we.
Kleine Zwanen nabij Everdingen.