woensdag 14 september 2016

05-09-2016: Kanoet zoeken

Slobeend.
Vandaag even naar Lappenheide gefietst omdat er gisteren een Kanoet was gezien, een zeldzame soort voor de streek. Helaas liet deze vogel zich niet zien, ondanks dat ik alle hoeken en gaten van het gebiedje meende te hebben gecheckt. Wel was het er genieten van de vele Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen die er foerageerden, een Oeverloper, een Watersnip en vele Kieviten die zich er hadden verzameld. Natuurlijk was ook de overvliegende IJsvogel erg leuk.

1 opmerking: