maandag 26 september 2016

25-09-2016: Marmereend, een nieuwe soort voor mijn Nederlandse lijst!

De Marmereend!
Er waren vandaag uitstekende soorten te verdienen: een Marmereend te Huis ter Heide nabij Tilburg en een Rosse Waaierstaart op de Maasvlakte, om de belangrijkste te noemen. Vooral de Marmereend had voor mij hoge prioriteit, want dat was een nieuwe Nederlandse soort voor me. Zoals altijd met eenden is er natuurlijk gedonder over, maar deze keer niet zo erg als anders. Dat is ook geen toeval: de vogel is ongeringd, zit goed in de veren en verschijnt in een prima tijd van het jaar in ons kikkerlandje. 
Enfin, vandaag had ik een afspraak met Christiaan om een dagje te gaan vogelen, dus dat kwam goed uit. We besloten voor beide topsoorten te gaan: eerst naar de eend, die de makkelijkste van de twee leek te zijn, en dan naar de waaierstaart, als die er tenminste nog zou zitten. Want het was al een klein wonder dat hij het vier dagen lang had uitgehouden op de Maasvlakte met uitstekend trekweer. 
Om zeven uur gingen we van start en een klein uur later arriveerden we bij Huis ter Heide, waar de Marmereend zoals verwacht keurig op zijn plas zat. Aanvankelijk ver weg aan de overkant, later aan de kant waar wij stonden en iets dichterbij dan me lief was, eerlijk gezegd. Maar goed, tamheid bij eenden (en andere vogels), daar kun je ellenlange discussies over voeren, tot een wetenschappelijk verantwoorde conclusie leiden die nooit. Punt is: je weet het niet. De CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) heeft bepaalde criteria waaraan zo'n dwaalgast moet voldoen, en m.i. voldoet deze vogel daar voor het overgrote deel aan. Wat mij betreft dus: plus 1 voor mijn Nederlandse lijst!

De Marmereend liet zich prachtig zien en fotograferen en toen we er na een tijdje genoeg aan hadden gezien, was de Rosse Waaierstaart, zoals ik al een beetje vreesde, nog niet gemeld. Dus bedachten we een ander plan: we gingen voor een bezoek aan de Biesbosch, altijd leuk en altijd goed voor een paar jaarsoorten.
Onderweg zag ik vanuit de auto bij Geertruidenberg minstens twee, wellicht drie Raven vliegen, een leuke jaarsoort!
De Biesbosch bracht ons vele duizenden vogels, waaronder enorme aantallen eenden. Maar ook minstens 70 Lepelaars, talloze Kieviten en Watersnippen, vele Cetti's Zangers, Grote – en Kleine Zilverreigers, Groenpootruiter, Zwarte Ruiter en Goudplevier, alweer erg veel Smienten en zes Casarca's (die een jaarsoort waren).
Helaas zaten noch Vis-, noch Zeearend voor ons in het vat vandaag. Het gaf niet, het was een heerlijke dag geweest, zowel qua weer (het was zomers vandaag) als qua vogels. En met een nieuwe voor Nederland in de tas mag je natuurlijk sowieso niet klagen!

zondag 18 september 2016

17-09-2016: Najaarstrek op de Maasvlakte.

Torenvalk met Kleine Mantelmeeuw.
Het is half september, de najaarstrek is al volop bezig, dus was het tijd om er weer eens op uit te gaan. Vandaag deed ik dat met mijn vogelvrienden Koert en René en de bestemming was, bij afwezigheid van echt goeie twitchbare soorten, de Maasvlakte, waar in de trektijd altijd wel iets te beleven is.
Om acht uur stapte ik in Schiedam uit de trein en omdat ik er iets eerder was dan gepland zocht ik rond het stationspleintje naar Halsbandparkieten, die ik daar al eerder had gezien. Het vinden van deze mooie exoot kostte geen moeite: bij aankomst hoorde ik ze al en even later zag ik er een paar vliegen.
Om tien over acht arriveerden Koert en René en reden we naar de Maasvlakte. Onderweg kwam al de melding dat de Draaihals, die er gisteren ook al zat, nog aanwezig was op het Luzerneveld. Dus dat werd onze eerste bestemming. Het kostte enige tijd, maar na het waarnemen van een tiental Tapuiten, twee overvliegende Goudplevieren, een idem Grote Gele Kwikstaart en nog wat gewoon spul werd de Draaihals gevonden, en even later konden we hem mooi zien zitten op een hek. Een dag met een Draaihals kan niet meer kapot, dus we konden rustig aan verder vogelen.
Er zou een IJsgors zitten op het tegenover het Luzerneveld liggende veld, dus gingen we daar maar eens kijken. Vooralsnog kwam de IJsgors er niet uit, wel ontstond er enige opschudding toen een aantal mensen een nogal licht aandoende karekietachtige had gevonden in het enige struikje op de vlakte. De karekiet liet zich slechts zeer sporadisch even zien en vloog uiteindelijk weg zonder dat de determinatie rond was. Jammer, maar het leverde me wel een Gekraagde Roodstaart op, die ik dit jaar ook nog niet had, en die uit hetzelfde bosje kwam vliegen.
Kleine Vuurvlinder.
We liepen langzaam en verspreid over het terrein terug naar het Luzerneveld. We besloten nog even naar de Draaihals te gaan, in de hoop de vogel te kunnen fotograferen. Maar toen we net aan het zoeken waren hoorde ik een IJsgors aan komen vliegen en inderdaad, even later landde de gors samen met een groepje Graspiepers op  het veld. We konden hem leuk bekijken in de vlucht, maar hem aan de grond vinden was een ander verhaal. Uiteindelijk werden me nog wel een paar korte blikken op de IJsgors aan de grond gegund.
We keken nog een tijdje over zee, maar dat leverde niets op. Een groepje Sijsjes zat op de dijk, een Gele Kwik en een Boompieper vlogen over. Het Arendbuizerdveld leverde alleen een Bruine Kiekendief op, dus gingen we maar voor een welverdiende lunch in paviljoen De Stormvogel, waar een Cetti's Zanger zich liet horen op de parkeerplaats.
De middag leverde niet veel op. Wel zagen we veel vlinders (Hooibeestje, Dagpauwoog, Atalanta, Icarusblauwtje, Kleine Vuurvlinder, Klein Geaderd Witje, Bont Zandoogje) en een aantal Paardenbijters.
Rond halfdrie lieten we de Maasvlakte tevreden achter ons om huiswaarts te gaan.

woensdag 14 september 2016

05-09-2016: Kanoet zoeken

Slobeend.
Vandaag even naar Lappenheide gefietst omdat er gisteren een Kanoet was gezien, een zeldzame soort voor de streek. Helaas liet deze vogel zich niet zien, ondanks dat ik alle hoeken en gaten van het gebiedje meende te hebben gecheckt. Wel was het er genieten van de vele Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen die er foerageerden, een Oeverloper, een Watersnip en vele Kieviten die zich er hadden verzameld. Natuurlijk was ook de overvliegende IJsvogel erg leuk.

31-08-2016: Insecten zoeken in de streek

Klein Geaderd Witje
Vandaag even naar Lappenheide geweest en daarna langs de Nieuwe Zuiderlingedijk mijn favoriete plekje bezocht. Bij Lappenheide was het rustig met de vogels en ook met de vlinders en libellen, zodat ik er snel klaar was. Door naar de Nieuwe Zuiderlingedijk, waar ik minstens vijf Landkaartjes vond, vijftien Klein Geaderd Witjes, zeven Bruine Glazenmakers, roepende Moerassprinkhanen, die nog een jaarsoort waren, een zingende Cetti's Zanger op z'n vaste stek en nog veel meer. Leuk waren de Staartmeesjes die op de foto wilden.
Staartmees.
En nog een.
En nog een!