zondag 25 oktober 2015

25-10-2015: Pierewaaien

Aalscholver.
Ik had met Koert en René afgesproken om vandaag een dagje naar de Zuidpier van IJmuiden te gaan, een plaats waar ik in lang voorbije jaren bijna wekelijks kwam en waar ik nu hooguit een keer per jaar kom. Natuurlijk hoopten we op jagers en andere leuke zeevogels, maar het was eigenlijk vanaf het begin al duidelijk dat het niets kon worden. Ik kon pas op z'n vroegst om kwart over negen op station Schiphol zijn waar ik werd opgepikt door René, daarna moesten we Koert nog ophalen en naar de zuidpier rijden. Ik liep ook nog vertraging op en de afslag die we altijd namen naar Haarlem, waar we Koert moesten ophalen, bleek ineens opgeheven te zijn. Enfin, eer we op de pier waren was het al veel te laat. Daarbij was het weer voor het eerst in weken prachtig en bijna windstil, zodat de omstandigheden voor zeevogels bepaald niet optimaal waren.
Eerste kalenderjaar Zilvermeeuw
Nou ja, natuurlijk liepen we toch de hele pier af, vonden Oeverpiepers, Steenlopers en twee groepjes over zee trekkende Zwarte Zee-eenden, voor mij als binnenlander geen alledaagse soorten meer, fotografeerden Aalscholvers en Zilvermeeuwen en zagen als hoogtepunt van de dag drie Jan-van-Genten overvliegen. Ook werd een ongedetermineerde zeehond waargenomen en Koert was zo gelukkig om twee Bruinvissen te zien die René en ik misten.
We speurden nog een kwartiertje over zee op het puntje van de pier, maar er vloog letterlijk niets. Dus liepen we maar terug en gingen een lekkere lunch halen, waarna we het voor gezien hielden.
En nogmaals de Aalscholver.

zondag 18 oktober 2015

18-10-2015: Najaarstocht naar de Biesbosch

Grote Zilverreiger
Vandaag wederom met Koert en René op pad geweest, want omdat we dit jaar niet bij het Dutch Birding weekend konden zijn, gaan we wat extra losse dagen op pad. Deze keer was de Biesbosch het doel; er was verder niet heel veel interessants gemeld en in de Biesbosch was gisteren een Amerikaanse Wintertaling gefotografeerd, er zaten al een tijdje Casarca's in de Polder Hardenhoek en de Zeearend moesten we ook nog voor de jaarlijst. Dus kon ik vandaag een keer uitslapen.
Om negen uur waren de mannen in Leerdam. Het was aanvankelijk zo mistig dat je nauwelijks een hand voor ogen zag. Daarom begonnen we bij de Pannekoek, waar gisteren twee Beflijsters waren gezien. Die zaten er helaas niet in, maar toch was het leuk om zo in de mist het meeste eens op geluid te moeten doen.
Overal zongen Cetti's Zangers, soms vlak naast ons. Diverse Waterrallen lieten zich horen. Matkopjes lieten hun nasale roep de hele tijd horen en soms lieten ze zich zien. Een Groene Specht lachte en vloog over ons heen en ook een Kleine Bonte Specht liet zich zien, in een kaal takje helemaal bovenin een boom. Als het niet zo mistig was geweest, hadden het leuke foto's kunnen worden.
Verder hoorden we nogal wat lijsterachtigen overtrekken, alsmede een Keep.
Casarca's
Toen de mist optrok, besloten we naar de Polder Hardenhoek te gaan voor de eenden en de arend. We liepen naar de nieuwe hut aan de oostkant van de polder, en vandaar heb je een mooi uitzicht over de plas. Al snel ontdekte ik een groep van zeven Casarca's, en later op de middag vonden we er nog vier, dus elf in totaal. Dat was een leuke jaarsoort.
Op het water dobberden duizenden eenden, maar bijna allemaal ver weg en het zoeken naar zo'n Amerikaanse Wintertaling daartussen was een onmogelijke opgave. Wel vond René een stuk of vier Toendrarietganzen, ook leuk; en zwommen er diverse Pijlstaarten tussen de eenden. Er zaten wat Grote Mantelmeeuwen en ik vond een adulte grote meeuw met een geheel witte kop en wat donkerder vleugels dan een Zilvermeeuw. Het leek me direct een Geelpootmeeuw en dat werd later bevestigd toen de vogel ging vliegen en bij landingspogingen zijn poten liet hangen, die inderdaad geel bleken te zijn.
Toen we terugliepen om te gaan lunchen vonden we nog een vrouwtjestype Blauwe Kiekendief, en die zien we ook niet iedere dag.
Na de lunch deden we nog een poging op de Zeearend bij de polder Hardenhoek, maar we slaagden erin hem net te missen. Wel zongen er ook hier Cetti's Zangers en zaten er een paar Goudhaantjes in de struiken.
Het was al met al toch weer een leuke vogeldag.

woensdag 7 oktober 2015

07-10-2015: Een wandeling door herfstige duinen

Een tamme Vos liet zich prachtig zien en fotograferen.
Vandaag een wandeling gemaakt door de herfstige Amsterdamse Waterleidingduinen met mijn vriendin Anita Valk. Het was lekker wandelweertje: een beetje wind, wolken, af en toe zon en pas toen we na afloop bij het Panneland aan de koffie zaten een paar stortbuien.
We gingen dus bij ingang Panneland de duinen in en gingen daar rechtdoor. De Damherten waren meteen al niet te tellen, het miegelt ervan in de duinen. Bij het eerste kanaal een leuke verrassing: zeker 14 Krooneenden zwommen er, samen met Kuif- en Krakeenden, Futen en Meerkoeten. Ook leuk: enkele Baardmannetjes riepen vanuit het riet, en die waren nog een jaarsoort.
Krooneend.
We wandelden langs het betonnen kanaaltje naar het westen en sloegen linksaf naar het Groot Zwarteveld. Daar lieten twee Grote Gele Kwikstaarten zich erg mooi zien. Intussen trok er heel wat over, ondanks dat het midden op de dag was: Graspiepers, Sijzen, Boompiepers, mijn eerste Kramsvogel van het najaar, Vinken en meer. Ook hoorden we overal Goudhaantjes. Op de terugweg stuitten we op een prachtige, ultratamme Vos, dit tot groot enthousiasme van Anita (en natuurlijk ook van mijzelf) die zich prachtig liet zien en fotograferen.
Totaal relaxte Vos.
Een van de vele Damherten die we tegenkwamen.

zondag 4 oktober 2015

04-10-2015: Maasvlakte revisited

De Tapuit wilde wel weer eens poseren.
Omdat we dit jaar niet bij het Dutch Birding Vogelweekend kunnen zijn, hadden René, Koert en ik afgesproken om in oktober in ieder geval een aantal losse dagen te gaan vogelen. Vandaag was er een van en we besloten naar de Maasvlakte te gaan, altijd wel goed voor een paar leuke soorten.
Ik treinde naar Schiedam en werd daar opgepikt. Toen we begonnen was het erg mistig, maar gelukkig trok de mist vrij snel op en kregen we nog een heerlijke, zonnige najaarsdag. We brachten de meeste tijd door op het pad naar de hut Bonte Piet, langs de Westplaat dus. Er waren weer veel vogels aanwezig. Zo miegelde het van de Zwartkoppen; opvallend was dat het voornamelijk vrouwtjes betrof. Meest prominente vogel van de dag was de Spreeuw. Vele duizenden vlogen er in grote en kleinere groepen heen en weer en eenmaal werd de hemel zowat verduisterd toen er een gigantische massa Spreeuwen over ons heen vloog.
Klein Koolwitje, ook nog aanwezig.
Een Sperwer vloog over de Westplaat, Rietgorzen riepen vanuit het riet en we zagen vandaag zeker een stuk of tien Goudvinken, wat we zeer konden waarderen. Zeker drie verschillende Cetti's Zangers lieten van zich horen en af en toe krijste er een Waterral.
Natuurlijk was ik gespitst op de roep van de Bladkoning, maar dat was niet nodig: Koert vond er een met de kijker in een groepje Kool- en Pimpelmezen. De vogel liet zich even mooi bekijken en verdween toen om door geen andere vogelaar te worden teruggevonden, voor zover ik weet althans.
Er vlogen ook nog flink wat vlinders vandaag: zeker vijf Bont Zandoogjes, veel Atalanta's, een Hooibeestje, en de drie soorten witjes: Klein - en Groot Koolwitje en Klein Geaderd Witje.
Bij kijkscherm nummer een konden we twee Vuurgoudhaantjes en een Goudhaantje dat net in bad was geweest op schitterende wijze en onder prachtig licht bewonderen. Dat was genieten!
Terwijl ik op de jongens wachtte in Schiedam maar even een Stadsduif zitten fotograferen.
Bij de Bonte Piet zaten twee Slechtvalken op het slik, waarvan er eentje op jacht ging en massa's vogels op de wieken joeg. Daaronder waren ook twee Lepelaars.
We zagen ook nog een paar libellen vandaag: Paardenbijters en Bruinrode Heidelibellen.
Na de lunch zochten we nog naar Patrijzen op de oude vuurtorenvlakte. We vonden ze niet, maar een fotogenieke Tapuit en een hele berg Graspiepers hielden ons wel bezig.
Het was een heerlijk vogeldagje, helaas zonder jaarsoorten wat mij betreft, maar dat maakte niet uit.
Bont Zandoogje