woensdag 29 april 2015

29-04-2015: Van alles missen maar ook veel zien

Mannetje Roodborsttapuit. Huist al een tijdje bij Everdingen.
Gisteravond werd er weer van alles gemeld vanuit de uiterwaarden bij Everdingen: Noordse Sterns, Temmincks Strandlopers, Dwergmeeuwen, Huis- en Gierzwaluwen, Boomvalk en zo verder. Allemaal jaarsoorten en in geval van de stern zelfs nog een nieuwe regiosoort. Maar zoals steeds: als ik dan 's morgens kom is alles alweer verdwenen. Nou ja, alles: vooral datgene waarvoor ik gekomen ben. Dat komt omdat veel vogels er 's avonds invallen om te gaan slapen en 's morgen alweer vroeg verderop gaan.
Maar goed, vanmorgen om kwart over zes zat ik dus alweer op de fiets te kleumen (het had godbetert gevroren) in de hoop iets van al die leuke soorten te kunnen meepikken. Natuurlijk viel er sowieso genoeg te genieten, zoals een zingende Nachtegaal en idem Cetti's Zanger en een mooie Groenpootruiter bij Acquoysemeer. Hier ook weer twee Kleine Plevieren en een overvliegende Ooievaar.
Deze Groenpootruiter zat een beetje te suffen bij Acquoysemeer.
Maar toen ik bij de uiterwaarden van Everdingen aankwam werd het al snel weer duidelijk dat alle leuke soorten behalve de Kleine Geelpootruiter waren vertrokken. Die ouwe trouwe Geelpoot hangt hier nu toch alweer een hele tijd rond en maakt nog geen aanstalten om te vertrekken.
Natuurlijk was er toch wel van alles te beleven, want natuurlijk zijn niet alleen jaarsoorten leuk. Zo stond er een Lepelaar, kreeg ik prachtig een zingende Sprinkhaanzanger in de kijker, vlogen er zeven Zwarte Sterns, zat er een Oeverzwaluw tussen de Boertjes, liet het mannetje Roodborsttapuit zich fotograferen en zag ik Purperreiger (overvliegend) en de Grote Zilver die nog steeds ter plaatse is.
De Indische Gans, een exoot, maar een mooie vogel.
Ik fietste maar eens verder langs de dijk naar Hagestein, omdat op de plas Everstein recent ook nog Dwergmeeuwen waren gezien. Langs de dijk zong een Snor en vond ik twee Indische Ganzen, weliswaar een exoot, maar heel fraaie vogels. Boven de plas echter geen Dwergmeeuwen, wel weer Zwarte Sterns en Visdieven. Ook geen Patrijzen kunnen vinden trouwens, wel hard naar gezocht. Ook nog altijd geen Braamsluiper. Nou ja, zo houden we nog wat tegoed zullen we maar denken.
Vele Grasmussen zijn alweer aanwezig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten