zaterdag 28 maart 2015

28-03-2015: Niet veel nieuws

Een Buizerd liet zich fotograferen in de berm.
Het was vanmorgen nog even droog voordat het baggerweer voor een aantal dagen losbarst, dus fietste ik snel nog even naar Lappenheide om te zien of er misschien al Blauwborst, Zwartkop, Rouwkwikstaart of een van de zwaluwen gearriveerd zouden zijn. Dat was helaas niet het geval. Eigenlijk was het vrij rustig, want zowel het aantal eenden als de steltlopers waren behoorlijk in aantal afgenomen. Zo waren de Wintertalingen bijna weg en waren er nog slechts twee Grutto's over. Ook de Kluten waren niet meer aanwezig. Wel arriveerde er een grote groep Storm- en Kokmeeuwen, maar helaas zat er verder niets bijzonders tussen.
Het aantal Kleine Plevieren was toegenomen tot drie, Scholeksters en Tureluurs waren er nog en ook de Tjiftjaf en de Rietgors deden hun best het een beetje lente te laten lijken. Een Buizerd zat in de berm toen ik aankwam. Hij leek aanvankelijk niet zo fit en liet zich van redelijk dichtbij fotograferen, maar toen ik dichterbij kwam vloog hij toch naar de andere kant van het slootje.
Een zingende Rietgors houdt het lentegevoel levend.

1 opmerking: