maandag 16 maart 2015

16-03-2015: Voorjaar in de uiterwaarden

De Rietgorzen zingen alweer volop. Dit mannetje is bijna helemaal in zomerkleed.
Het was lekker weer om weer eens naar de uiterwaarden te fietsen, dus na het ontbijt ging ik onderweg. De zon scheen erop los en er stond een zwak oostenwindje, zodat het lekker wegfietste. Onderweg al veel zingende vogels, waaronder ook alweer flink wat Tjiftjaffen. Ook de Witte Kwikstaart is massaal op reis naar noordelijker streken, want ik hoorde er heel wat over me heen vliegen en regelmatig vond ik er een paar bij drassige stukjes bouw- of grasland. Het eerste bloeiende Speenkruid, Groot Hoefblad en Koolzaad was er ook alweer en Klein Hoefblad bloeide volop.
Aan het eind van de Diefdijk zat nog een eenzame Kramsvogel in een boom, maar de meeste lijken alweer vertrokken.
Volop bloeiend Klein Hoefblad vandaag, soms met Honingbij of Kleine Vos erop.
Bij de uiterwaarden was het heerlijk vogelen. Van de vele zingende Rietgorzen liet een mannetje zich aardig fotograferen. Een mannetje Zomertaling was snel gevonden en dat is altijd een leuke jaarsoort. Ook de Kluut, waarvan er zo'n vijftien aanwezig waren, was nieuw voor de jaarlijst, en hetzelfde gold voor twee Kemphanen. Verder weer veel Pijlstaarten, de eerste zingende Graspieper, een Kleine Vos en enkele Honingbijen en natuurlijk de normale eenden, die allemaal even mooi zijn op dit moment. Natuurlijk ook weer een poging op de IJsvogel gedaan, maar die wil niet erg meewerken tot nu toe. Maar die komt vast nog wel.
Mooi mannetje Rietgors.

1 opmerking: