woensdag 7 januari 2015

07-01-2015: Naar zee

Twee HK'tjes kwamen me begroeten.
Het zou vandaag nog aardig weer worden en ik wilde graag op korte termijn nog een keer naar Hoek van Holland om te zien of er nog exemplaren van die leuke kraaiachtige - en nu weet je vast wel op welke soort ik doel - over zijn. Immers, vorig jaar is op last van de verantwoordelijk staatssecretaris begonnen met het uitroeien van deze vogel. En aangezien me dat heel erg tegen de borst stuit en het bovendien een totaal zinloze exercitie is, gaan we de jagers maar niet wijzer maken dan ze al zijn. Ik zal de soortnaam daarom niet noemen, zodat dit stukje niet met wat googelen boven komt drijven. Enfin, ik kan melden dat de soort er nog zit en daar wil ik het verder bij laten. Omdat ik maar weinig tijd had en er nog een paar jaarsoorten op mijn programma stonden, liep ik snel verder naar de Emmaboulevard. Hier kon ik de jaarlijst 2015 aanvullen met wat gewone steltlopers, zoals Kievit, Scholekster, Tureluur, Wulp en Bonte Strandloper. Ik liep met gezwinde pas de Noorderdam af waar ik soepel het gewenste trio Paarse Strandloper, Steenloper en Oeverpieper kon binnentikken. Toen ik terugliep kwamen er achtereenvolgens nog een Sijs en een Kneu roepend overvliegen. Hopla, elf jaarsoorten in the pocket binnen twee uurtjes.

1 opmerking: