vrijdag 2 januari 2015

02-01-2015: Meteen maar een paar leuke soorten scoren

Sfeerplaatje: Veluwemeer ter hoogte van Biddinghuizen met grote groepen eenden.
Vandaag had ik afgesproken met Chris en Wiegert om het nieuwe vogeljaar in te luiden met een stel leuke soorten. Normaal gesproken komen we dan op de Zuidhollandse eilanden en in Zeeland terecht, maar deze keer werd het Flevoland. Bij Muiderberg was gisteren een Siberische Boompieper ontdekt en in de Flevo's zelf zaten onder meer Kleine Topper, Buffelkopeend en Pallas' Boszanger. Er was voor vandaag aanvankelijk erg slecht weer voorspeld, maar gelukkig viel dat mee. Het was droog en grotendeels zonnig weer, al waaide het wel stevig en in de middag werd het een stuk kouder.
Omdat het zoeken naar Siberische Boompiepers over het algemeen geen sinecure is, besloten we om eerst naar de Kleine Topper te gaan. Voor mijn metgezellen een gloednieuwe soort en voor mij pas de tweede in Nederland ooit. Hij (het is een mannetje) bevond zich op het Veluwemeer ter hoogte van Biddinghuizen. Bij aankomst op de plek lagen daar enorme groepen eenden op ons te wachten, en daarin vonden we al snel leuke jaarsoorten als Brilduiker, Nonnetje en Krooneend (twee mannetjes en een vrouwtje van die laatste).
We kregen al snel hulp van andere vogelaars en gelukkig was de Kleine Topper toen snel gevonden. De meeste tijd dobberde hij wat rond met z'n kop in zijn veren en was dan vooral te herkennen aan zijn punthoofd, zijn enigszins puntige gevormde kruin. Af en toe werd hij even actief, maar dat duurde nooit lang. Gelukkig lag de Kleine Topper (en trouwens alle eenden) vlak langs de kant uit de wind, zodat we hem erg goed konden bekijken.
De Koereiger van Elburg.
Na een tijdje genieten van deze mooie soort reden we naar Elburg, waar we de gewenste soort, een van de twee daar aanwezige Koereigers, snel vonden. Dat ging voorspoedig! Nadat de Koereiger was weggevlogen om een stuk verder weg tussen de schapen te gaan zitten, reden wij naar de Vossemeerdijk, waar, zo dachten we, een Buffelkopeendje op ons wachtte. Maar helaas, hoe we ook zochten, deze bleef voor ons verborgen vandaag. Wel vonden we er jaarsoorten als Grote Zaagbek, Grote Mantelmeeuw en Dodaars. Intussen was de Pallas' Boszanger van het Julianapad in de Oostvaardersplassen weer gemeld, dus die werd prioriteit nummer één. Ter plekke stonden al flink wat vogelaars, en het duurde niet lang voordat de Pallas zich liet zien aan een heleboel van die vogelaars, waaronder Chris en Wiegert. Helaas was ik echter niet een van de gelukkigen. Maar het kwam helemaal goed, want later kon ik het Siberische opdondertje nog tot driemaal toe heel mooi bekijken.
De rest van de wenssoorten werkte niet mee. Langs de Praamweg vonden we nog vier Wilde Zwanen, wat leuk was, maar Ruigpootbuizerd, Zeearend en dergelijke bleven voor ons verborgen. Ook Klapekster en Grote Zee-eend (bij de Pampushaven) werkten niet mee. Jammer, maar het mocht de pret niet drukken. Het was een erg leuke dag met prachtige soorten.

Naschift: We zijn er ingetuind! Op basis van door Christiaan gemaakte foto's van de 'Kleine Topper' kwam aan het licht dat we hoogstwaarschijnlijk naar een hybride eend hebben staan kijken... Teveel twijfel, dus waarneming maar verwijderd. Nou ja, het was toch een leuke dag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten