vrijdag 22 februari 2013

22-02-2013: Paar uurtjes Hoek van Holland

Huiskraai van de ondersoort Corvus splendens zugmayeri, mijn doelsoort voor vandaag.
Vandaag kwam het er eindelijk van om Hoek van Holland weer eens te bezoeken. Natuurlijk moest ik de Huiskraai nog hebben voor de jaarlijst, maar mijn belangrijkste doel voor vandaag was het vinden van de Huiskraai van de ondersoort zugmayeri, die al sinds vorig jaar zomer in Hoek van Holland rondhangt, maar die ik nog steeds niet had gezien.
Ik nam de trein van tien voor half tien uit Leerdam. Op het station hoorde ik voor de zoveelste keer dit jaar Sijsjes overvliegen. Bij de oude eendenkooi langs de Achterdijk stonden minstens vijftien Grote Zilverreigers en ter hoogte van Gorinchem vloog mijn eerste jaarsoort van vandaag over: de Kleine Mantelmeeuw.
In Hoek van Holland was het verschrikkelijk koud. Er waaide een gure noordoostenwind. Maar ik kon niet meer terug en begon te zoeken in de Berghaven, waar ik al snel twee Huiskraaien vond, weliswaar een jaarsoort, maar niet van de gewenste ondersoort. Na een tijdje vruchteloos zoeken liep ik de boulevard op, waar wat steltlopers te zien waren op de slikjes langs de Nieuwe Waterweg, zoals Kievit, Wulp, Tureluur, Drieteenstrandloper (25) en Bontbekplevier (3), die nog een jaarsoort was.

Kievit zoekt beschutting tegen de gure NO-wind.
Verderop, langs de Noorderdam (waar het nog veel kouder was), vond ik een stuk of tien Steenlopers en vijfentwintig Paarse Strandlopers, maar de Oeverpieper, die ik nog voor de jaarlijst moest hebben, zat er niet in.
Ik liep helemaal naar het einde van de dam en keek nog wat over zee, waar helaas weinig te beleven was. Op de terugweg was het bikkelen tegen de wind in. Er zaten wat Huiskraaien bij het vispaleis, maar Zugma zat er niet  tussen. Dan nog maar even naar de Berghaven. Na enige tijd zoeken hoorde ik weer een Huiskraai roepen in de haven, zag eerst weer een gewone en toen... zat ineens Zugmayeri vlak voor mijn neus op een steiger! Hij liet zich nog aardig fotograferen ook. Zo, dat was mijn eerste nieuwe taxon voor 2013 in Nederland.
Mijn doelsoort was binnen en ik was zo onderhand door en door koud, dus toen de trein eraan kwam trok ik een sprintje en kon er nog net in springen. Ik was blij dat ik toch even was gegaan.

Een van de circa 25 Paarse Strandlopers langs de Noorderdam

zaterdag 16 februari 2013

16-02-2013: Kwartetje duikers en nog veel meer

Het mannetje Buffelkopeend liet zich uiteindelijk toch weer vinden
Vandaag had ik weer eens een dagje vogelen afgesproken met Christiaan en Wiegert. Het was niet moeilijk een bestemming te vinden, want er huist al enkele dagen een Geelsnavelduiker in de Grevelingen, en daar bevinden zich ook IJs- en Parelduiker. Dan is er ook nog een vrouwtje Brilzee-eend bij Ouddorp, dus tel uit je winst als je dat allemaal op een dagje kan meepakken.
Maar we begonnen bij de Gaatkensplas te Barendrecht, waar het mannetje Buffelkopeend zich na enig zoekwerk toch weer liet zien, zodat we hem voor het zoveelste achtereenvolgende jaar konden bijschrijven op de jaarlijst. Intussen was de Geelsnavelduiker nog niet gemeld, en we hadden er toch wel een beetje op gehoopt dat we zo konden aanschuiven en dat beest intikken. Maar zo eenvoudig was het niet. Iets ten westen van Bruinisse gingen we op de dijk staan, bij drie andere vogelaars, maar niet nadat we twee Patrijzen hadden gezien toen we de auto parkeerden. Vanaf de dijk zagen we veel Middelste Zaagbekken, veel Rotganzen en zowaar weer een stuk of zes Witbuikrotganzen. Toen er meer vogelaars arriveerden bleek de Geelsnavel toch zichtbaar te zijn vanaf ons uitkijkpunt, maar helaas slechts als een heel klein stipje in de verre verte. We besloten om te rijden om bij Herkingen vanaf de andere kant te kijken, want het leek ons dat de vogel vanaf daar goed te zien moest zijn.

Vogelaars bij de Geelsnavelduiker, ten westen van Herkingen.
We bleken niet de enigen te zijn met dit idee. Vanaf Herkingen was de vogel weliswaar ietsje beter te zien, maar echt laaiend enthousiast konden we ook van deze waarneming niet worden. Wel stonden hier vier mooie Kluten, een jaarsoort voor ons allemaal.
Na een tijdje wachten en aanzien hoe de Geelsnavel steeds verder van ons verwijderd raakte, besloten we om eerst naar de Brouwersdam te gaan, met een tussenstop bij Battenoord voor de Flamingo's. Die zaten vandaag wel erg mooi langs het kantje en we konden ze dan ook prima bekijken. De verschillen tussen Euraziatische -, Chileense - en Caribisiche Flamingo waren erg mooi te zien.

Euraziatische -, Chileense - en één Caribische Flamingo bij Battenoord
Toen we Ouddorp naderden vloog er ineens een vrouwtje Bruine Kiekendief naast de auto, en dat was nog een jaarsoort. Aan de Grevelingenzijde van de Brouwersdam was het even zoeken naar de drie Parelduikers en de IJsduiker, maar na enige tijd konden we ze heel mooi bewonderen. Ze trokken min of meer met elkaar op, waardoor het verschil in grootte goed was te zien. Ook de witte dijvlekken van de Parelduikers waren heel mooi te zien. Nog één duiker te gaan en we hadden het kwartet compleet, iets wat een vogelaar in Nederland niet vaak in zijn carrière zal kunnen bewerkstelligen.
We reden naar het strand bij Ouddorp om te zoeken naar het vrouwtje Brilzee-eend, dat hier al enige tijd rondhangt. Dat kostte enige moeite, maar met behulp van een vriendelijke vogelaar-met-goeie-scoop kregen we haar uiteindelijk allemaal mooi te zien. Er zwommen hier ook veel Grote Zee-eenden (zo zie je ze nooit en zo ... etc.). Bovendien zagen we er tenminste twee fraaie Roodkeelduikers, waarmee het duikerkwartet compleet was, en veel Eiders.

Toch nog een mooie waarneming van de Geelsnavelduiker.
Intussen hadden we vernomen dat de Geelsnavelduiker nu mooi te zien was bij Dreischor, dus wijzigden we ons oorspronkelijke plan om de Brouwersdam nog even af te gaan en zetten koers naar Dreischor. Dat bleek een uitstekende zet te zijn, want na een wandelingetje over lastig terrein konden we de Geelsnavel heel mooi zien door kijker en (vooral) telescoop. Ik kon zelfs een bewijsplaatje schieten. En zo kwam onze Geelsnavelduikertwitch toch nog tot een uiterst bevredigend einde. Het was pas (nou ja, sommigen zouden zeggen: al) de derde van mijn leven, na de vogels van Scheveningen in 1984 en die van de Reeuwijkse Plassen in 1996.
Als toetje kregen we nog een mooie verzameling van 18 Kleine - en 15 Wilde Zwanen vlakbij het gehucht Nieuwerkerk. Daarna besloten we om huiswaarts te gaan. Het was weer een prachtige dag geweest en alle doelsoorten stonden in het notitieboekje.

zaterdag 9 februari 2013

09-02-2013: Nieuwe regiosoort & leuke uiltjes

De Steenuiltjes van Acquoy lieten zich weer goed zien vandaag.
Ook vandaag was het weer een aantal uren droog en rustig weer en na gisteren heb ik de smaak weer een beetje te pakken gekregen, dus vandaag ging ik er opnieuw per fiets op uit, deze maal over de Nieuwe Zuiderlingedijk richting Vogelswerf.
Het is opvallend hoeveel Sijzen er in de streek aanwezig zijn. Vandaag vond ik weer diverse groepen, waaronder een grote van meer dan honderd vogels langs de Tiendweg bij Heukelum. Ook Putters lieten zich veel zien en ik vond enkele paren Matkopjes vandaag.
Het werd pas echt leuk bij de Tiendweg, waar ik rustig fietsend de slootjes checkte op IJsvogels en luisterde naar Waterrallen en heel misschien zou 'mijn' Cetti's Zanger nog wel aanwezig zijn. Dat werd allemaal niks, maar terwijl ik naar een grote groep Sijzen gemengd met Putters, Vinken en mezen keek, kwam er ineens vlakbij me een mannetje Kleine Bonte Specht mijn beeld in hoppen! Dat vond ik natuurlijk een prachtige waarneming, ook al omdat het mijn eerste voor deze regio was. Nu meende ik vorig voorjaar al eens een Kleine Bonte te horen roffelen, aan de andere kant van de dijk, maar toen dacht ik nog dat ik me vergist moest hebben. Ik zal er komend voorjaar extra goed op letten.
In het weiland aan de andere kant van de Tiendweg nog een Kramsvogel en een Grote Lijster, en ik hoorde mijn derde Boomklever in twee dagen tijd, voor deze streek nogal bijzonder.
Op de terugweg fietste ik nog even langs de Acquoyse Steenuilen, die allebei gezellig in hun boom zaten. Ook een Groene Specht liet zich nog zien. Het was weer een leuk tochtje.

vrijdag 8 februari 2013

08-02-2013: Lekker stukje fietsen

Gezellig stel Grote Canadese Ganzen
Het heeft even geduurd, maar daar ben ik dan weer eens met een blogje. Het feit dat de zon vandaag scheen en ik vanmorgen allerlei voorjaarstekenen waarnam, zoals zingende Koolmezen, Turkse Tortels, Merels en Heggenmussen en baltsende Futen, lokten me naar buiten voor een lange fietstocht. Eerst ging ik maar weer eens bij Lappenheide kijken. Onderweg hoorde ik een Boomklever nabij het Wieltje van Collee, en dat was pas de tweede keer dat ik 'm hier had.
Bij Lappenheide waren de twee Ooievaars aanwezig op het nest. De plas lag weer open, en er zat een leuke variatie aan eenden en ook alweer wat Kieviten waren aanwezig. In de elzen zat een leuk groepje van circa 25 Sijzen.
Ik fietste via het fietspaadje langs De Oude Horn, waar alweer het Gewoon Sneeuwklokje stond te bloeien. Het was verder rustig, pas een heel eind verderop zag ik acht zwanen in het land zitten, en toen ik daar de kijker op zette bleek het om drie Kleine Zwanen en vijf Wilde Zwanen te gaan! Vooral die laatste soort is erg leuk voor deze streek en hij was bovendien een jaarsoort.
Bij de Waaij en de plas bij de snelwegoversteek speurde ik de meeuwen af, maar vond Pontjes noch Geelpoten. De uiterwaarden bij Everdingen leverden een mooie man Pijlstaart op als jaarsoort. Verder aardig wat Kieviten en heel veel Wintertalingen, maar nog geen Grutto's. Ik ging een tijdje bij Fort Everdingen zitten, speurend naar de IJsvogel die hier vaak wordt gezien, maar die zat er niet in. Wel zwommen er twee vrouwtjes Grote Zaagbek, alweer een leuke jaarsoort. Ook hier hoorde ik weer een Boomklever. Op de terugweg werd ik op de hielen gezeten door sneeuw- en hagelbuien, maar ik trapte hard genoeg door om droog weer thuis te komen. Het was een leuk tochtje geworden.