donderdag 4 oktober 2012

24-09-2011: Het trekt als een tierelier

De najaarstrek is goed op gang gekomen. Vanmorgen nam ik op trektelpost dakterras een leuke verzameling overtrekkende soorten waar. Krenten in de pap waren twee Grote Gele Kwikstaarten, mijn eerste najaars-Sijs en idem Rietgors, drie Wulpen en een mooie groep van 40 Aalscholvers. Verder gezien: Graspieper (17), Vink (18), Putter (20), Spreeuw (32), Heggenmus (3), Grauwe Gans (79), Zanglijster (3), Witte Kwik (4), Groenling (4), Kneu (3), Brandgans (10), Blauwe Reiger (5), Gele Kwikstaart (1), Ringmus (4), Boerenzwaluw (3) en twee kleine valken spec. Binnen een paar uur tijd had ik - met de vogels die ter plekke rondhingen erbij - 43 soorten op de lijst. Niet gek vanaf je eigen dakterras, toch?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten