donderdag 4 oktober 2012

23-10-2011: Een nieuwe dakterrassoort


De zondag is altijd een lekkere dag om vogeltrek te kijken op ons dakterras. Je hebt dan weinig hinder van verkeerslawaai of werklieden die herrie maken. Alleen de kerkklokken van de grote kerk maken af en toe kabaal, maar er heerst op de dag des heren vooral zondagse rust in Leerdam. En aangezien het opnieuw goed weer was voor de vogeltrek, zat ik om kwart voor acht alweer buiten. De wind was nog wat verder naar het oosten gedraaid en iets in kracht toegenomen in vergelijking met gisteren.
Er kwamen vanmorgen geen grote aantallen trekvogels over ons dakterras, maar de variatie aan soorten was des te leuker. Ik vermaakte me aanvankelijk met de normale soorten, zoals Grote Gele Kwikstaart (2), Koperwiek (18), Kramsvogel (2), Grauwe Gans (99), Vink (31), Spreeuw (331), Zanglijster (1) en Sijs (5). Het eerste spannende moment werd verzorgd door een niet te determineren klein valkje dat vrij hoog onder erg slecht licht langs vloog. Het leek me geen Torenvalk, wellicht was het een Smelleken, en dan is er natuurlijk ook altijd de mogelijkheid van een Roodpootvalk. Maar goed, daar viel dus geen chocola van te maken.
Er kwam een Keep over en de Veldleeuweriken (22) kwamen op stoom, evenals de Houtduiven (35), al waren hun aantallen niet wereldschokkend. Ineens vloog er een luid roepende barmsijs over me heen; uiteraard ook niet op soortniveau te determineren. Eén Graspieper kwam er nog voorbij, een Witte Kwikstaart en een paar Turkse Tortels (4) en Groenlingen (eveneens 4). Leuk waren ook de 15 Kuifeenden die over de Linge vlogen, want die zie ik vanaf ons dakterras maar zelden.
Het lekkerste bleef bewaard tot het laatst. Eerst kwam er een roepende Appelvink laag over, zodat ik 'm prima kon zien en vlak daarna ontstond er ineens paniek boven de haven: Kauwen en Kokmeeuwen vlogen krijsend alle kanten op. De oorzaak van de consternatie bleek een prachtige adulte Slechtvalk te zijn, een soort die ik nooit eerder vanaf mijn dakterras had waargenomen. De Slechtvalk voerde nog een paar schijnaanvallen uit, en vloog toen door naar het noordwesten, uitgejouwd door de meeuwen en de Kauwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten