woensdag 3 oktober 2012

23-09-2010: Trek barst los, soort nr. 230 in de tas!

Ik schep er veel genoegen in om tijdens de voorjaars- en (vooral) de najaarstrek vanaf ons dakterras omhoog te kijken om te zien wat er zoal over een totaal willekeurige plek als ons huis vliegt. Nu is het uiteraard geen Breskens, maar het gebeurt toch regelmatig dat er een fijne verrassing over vliegt of dat er redelijk grote aantallen van bepaalde soorten doortrekken. Zowel gisteren als vandaag was het prima trekweer en beide dagen zat ik dan ook met het eerste licht buiten, kijker om de nek, bak koffie binnen handbereik. Gisteren had ik maar krap anderhalf uur de tijd, maar vandaag kon ik tot in de middag omhoog kijken, wat ik dan ook heb gedaan. En het was allemaal niet voor niks. Gisteren was er flinke Zanglijstertrek, de Graspiepers begonnen door te komen, de eerste vijf Sijsjes kwamen langs, een Boompieper deed hetzelfde en het hoogtepunt was een fraaie Purperreiger die strak naar het zuiden ging. Vandaag ging het nog beter en had ik aardige aantallen Graspiepers (68), Witte kwikken (24), Spreeuwen (53), Vinken (23), Aalscholvers (21) en Zanglijsters (11). Krentjes waren de eerste Koperwiek van het najaar, vijf Grote gele kwikstaarten (waaronder een groepje van vier), drie Gaaien en een Boompieper. En jawel, zo nu en dan komt er weleens een echte Krent voorbij en vandaag was dat een adult vrouwtje Roodpootvalk. Ze passeerde om acht uur al, een paar minuten nadat er een Torenvalk was langsgekomen, en gelukkig was ik alert op deze soort omdat ze gisteren al op diverse plaatsen waren waargenomen. Als eerste viel het verschil in structuur met Torenvalk op, met een kortere staart; toen kreeg ik ook de effen oranjebruine buik in beeld. Jaarsoort nummer 230 is binnen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten