donderdag 4 oktober 2012

22-10-2011: Spreeuwenexodus


Vanmorgen tussen acht en negen uur buiten gezeten, kopje koffie erbij om warm te blijven en maar kijken naar de nu massaal naar het zuiden vliegende vogels. Het heeft altijd iets onheilspellends, de najaarstrek, al die levende wezentjes die met honderdduizenden tegelijk hun geboortestreek ontvluchten. Ik vind het altijd een enorm indrukwekkend gebeuren en ik kan er geen genoeg van krijgen.
Het was jammer dat uitgerekend vanmorgen, op een ochtend die ideaal leek te zijn voor flinke vogeltrek (helder weer, niet te harde zuidoostenwind), een paar figuren het plan hadden opgevat om vlak voor trektelpost 'dakterras' met allerlei onduidelijke maar veel herrie producerende machinerie aan de slag te gaan, zodat veel trekroepjes mij zullen zijn ontgaan. Het was vanmorgen dus voornamelijk tellen op zicht.
Want natuurlijk is de wijze waarop vogelsoorten trekken heel verschillend. Veel soorten trekken in groepjes, of zelfs in zeer grote groepen, anderen trekken solitair. Vinken dansen al 'tjup' roepend in groepjes voorbij, Graspiepers dansen wat minder en roepen elkaar voortdurend 'iest' toe. Witte Kwikstaarten dansen ook, roepen 'tsiessiep' en vliegen alleen, met z'n tweeën, of soms in kleine groepjes. Sijzen maken er helemaal een gezellige boel van en kwetteren elkaar de hele tijd toe. Kramsvogels lijken elkaar constant te attenderen op gevaar met hun getsjak. Stiller zijn Veldleeuweriken: soms hoor je er eentje een keer roepen, je kijkt naar boven en dan vliegen er zomaar tien over je heen.
Het meest indrukwekkend vind ik de stille trekkers, vogels die in groepen of zelfs enorme groepen zwijgzaam naar het zuiden vliegen. De Spreeuw is daar een mooi voorbeeld van, evenals de Houtduif. Beide soorten kwamen vanmorgen veelvuldig langs. Van de Spreeuw bijvoorbeeld een groep die ik schatte op zo'n tweeduizend vogels, een andere van ongeveer 1400 vogels en nog een groep van ruim 700 Spreeuwen. Die groepen vlogen in een breed front - de grootste groep strekte zich uit van de Zuidwal in Leerdam tot ver boven Asperen. Meestal zie je ze komen en als ze dan boven je zijn hoor je niets dan het geruis van al die duizenden vleugeltjes.
Ook de Houtduif is een favoriete zwijgzame trekvogel van mij. Houtduiven vliegen meestel niet zo hoog, in kleine of grotere groepen (maximale groepsgrootte dit najaar over mijn dakterras zo'n vijfenveertig duiven).
Nog wat aantallen van vanmorgen: Vink 60, Kramsvogel 38, Koperwiek 25, Spreeuw 4305, Houtduif 157, Grauwe Gans 45, Grote Canadese Gans 25, Veldleeuwerik 7, Kauw 31, Witte Kwikstaart 3 en van Aalscholver, Rietgors, Groenling, Blauwe Reiger en Ringmus ieder 1 exemplaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten