vrijdag 5 oktober 2012

22-09-2012: Zeevogels en meer op de Maasvlakte


Ik had vandaag een dagje vogelen afgesproken met Christiaan en Wiegert, en aangezien er goed zeevogelweer werd voorspeld (NW 5 en vrijwel droog) besloten we eens de zeevogel-trektelpost Nieuwe Stuifdijk op de Maasvlakte te proberen. Op de weg ernaartoe regende het af en toe flink, maar, zoals zo vaak, toen we ter plekke aankwamen werd het goeddeels droog en we installeerden ons bij een aantal vogelaars dat er al zat. Om maar met de deur in huis te vallen: de (pijl)stormvogel(tje)s en de vele jagers die we in gedachten hadden, waren er niet. Het was vrij mak op zee, wat niet wil zeggen dat we ons verveelden. Welnee, we zagen bijvoorbeeld 24 Jan-van-Genten vandaag van allerlei leeftijden en dat is toch een vogel die je altijd wel wilt zien. Ik wel tenminste.


Er passeerden Alk/Zeekoeten en duikers spec., natuurlijk was daar geen chocola van te maken. Wel van vier Zwarte Zee-eenden; later op de dag zagen we er nog drie. Intussen vermaakten we ons met een Gewone Zeehond die vlak voor de dijk zwom en een of twee Bruinvissen die steeds kortstondig een vin lieten zien. Een paar juveniele Drieteenmeeuwen vlogen over, evenals kleine clubjes Grote Sterns. En net toen we het toch wel erg jammer begonnen te vinden dat de echte zeevogels het lieten afweten, ontdekte ik een forse jager, die zich langdurig liet zien, die veel wit op boven- en ondervleugel had en zich met trage vleugelslagen als een meeuw verplaatste naar zuidwest. Een Grote Jager dus! Daar waren we heel erg blij mee.

Aan de andere kant van de dijk keek je op een veldje, waarop zich vele Tapuiten, Graspiepers en Kneutjes bevonden. We gingen dus een tijdje uit de wind in de zon zitten om te kijken of we er iets bijzonders tussen zagen. Toen ik tussendoor even naar boven liep en een blik op zee richtte, zag ik zomaar een Kleine Jager bij de pier van Hoek van Holland! Snel de anderen gewaarschuwd en gelukkig kon iedereen hem oppikken toen hij met typische snelle en lenige vleugelslag evenwijdig aan de pier vloog.
We besloten te gaan zoeken naar een Sperwergrasmus, die vanmorgen was gezien in een bosjescomplex tegenover de telpost. Dit bleek helaas een mission impossible. Wel vonden we Zwartkopjes, Tuinfluiter, Gekraagde Roodstaart en de eerste Keep van het najaar, maar de Sperwergrasmus liet zich niet zien, ook niet na langdurig zoeken. Jammer, maar helaas. We gingen nog maar een tijdje over zee kijken.


We zagen nog een man Eider langsvliegen, evenals 28 Rotganzen. Toen besloten we de vlakte op te lopen om te zien of we daar nog iets leuks konden vinden. Maar eerst was er de Tapuit die zich vlakbij ons op de dijk bevond en die, toen we rustig gingen liggen, steeds dichterbij kwam en uiteindelijk zowat Wiegerts lens in vloog. Onnodig te zeggen dat er druk werd gefotografeerd!
We liepen verder en met een luid tzet-tzet-tzet landde er een Kleine Barmsijs op het hek naast het veld. Leuk! Even verder vonden we een Paapje, en dat was pas mijn tweede van het jaar. Tenslotte moet ik vermelden dat we ons ook vermaakten met vele vlinders, met name Bruine Blauwtjes (die voor mij nog een jaarsoort waren), Icarusblauwtjes en Hooibeestjes. Ze vlogen massaal aan de zonnige binnenzijde van de dijk. En zo was het toch een heerlijke vogeldag geworden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten