donderdag 4 oktober 2012

16-03-2011: Pontje

Ook vanmorgen zat ik weer om kwart voor zeven buiten om de vogeltrek te checken. En jawel, er vloog weer behoorlijk wat. Het talrijkst waren Vink (97 exx.) en Spreeuw (150 exx.). Maar ook Groenling (2), Kramsvogel (4), Sijs (3), Witte Kwikstaart (2), Putter (12), Graspieper (1), Sperwer (1), Kauw (3) en Grutto (4) kwamen voorbij. Trekker van de dag was een Appelvink die luid tsikkend over ons dakterras vloog. Ook leuk was dat onze huis-Tjiftjaf weer terug is en lekker zat te zingen. Na het ontbijt reden Cilja en ik even naar de uiterwaarden van Everdingen om mijn nieuwe kijker nog eens te testen. En dat ging uitstekend. Steltjes en meeuwen die zich in het midden op de eilandjes bevonden waren ineens uitstekend te zien en doodeenvoudig te determineren, zelfs de drie Bonte Strandlopertjes die ergens in het midden van het gebied rondkropen. Er waren ook zo'n 300 Grutto's, waaronder minstens een IJslandse, circa 30 Kieviten, wat Tureluurs, 12 Kluten en vier Pijlstaarten. Op de terugweg langs de Diefdijk, ter hoogte van De Waaij, vond ik de mooiste soort van de dag: een adulte Pontische Meeuw die tussen Zilvers, Kok- en Stormmeeuwen op een steigertje zat. De foto bij dit stukje is niet van vandaag, maar je ziet er wel de essentie van een volwassen Pontje op: slanke snavel zonder noemenswaardige gonyshoek, donker oog, langgerekt lichaam, hoog op de fletse, grijsachtige poten, mantel een tint donkerder dan de doorsnee Zilvermeeuw. Zo'n klassiek beest is niet zo heel moeilijk. Veel makkelijker althans dan al die jeugdkleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten