donderdag 4 oktober 2012

14-04-2011: Twee trips

Het plan voor vandaag was om in Meijendel de Krooneenden te gaan zien en in het voorbijgaan nog twee jaarsoorten te vinden, zodat mijn jaarlijst op 200 zou komen. Maar het liep allemaal anders. In Voorschoten was geen OV-fiets beschikbaar en lopen naar Meijendel vond ik een beetje te gortig; dus stapte ik weer op de trein in de hoop dat ik in Hillegom een fiets kon krijgen om naar de AW-duinen te gaan. Wonder boven wonder was er deze maal zomaar een fiets beschikbaar, zodat ik even later op weg was naar de ingang Panneland. Ik liep een flink eind door de AW-duinen, op zoek naar jaarsoorten nrs. 198 t/m 200. Maar de Krooneend van het Eiland van Rolvers zat er niet, ook niet toen ik er later nog eens terugkwam. Een Koekoek vond ik evenmin en dat gold ook voor soorten als Huiszwaluw en Beflijster. Wel liep ik tegen mijn eerste drie Braamsluipers van 2011 aan, een leuke jaarsoort. Veel zomervogeltjes zongen er, zoals: Gekraagde Roodstaart (5 exx.), Boomleeuwerik (5), Boompieper (8), Nachtegaal (10), Rietzanger (2), Sprinkhaanzanger (2), Grasmus (1), Roodborsttapuit (3) en Kleine Karekiet (1). De leukste soorten van de dag vond ik een wijfje Rouwkwikstaart en vier zingende Kleine Barmsijsjes die ook nog eens mooi in de kijker kwamen. Ze zaten op precies dezelfde plek als waar ze in de jaren tachtig van de vorige eeuw weleens zongen, maar daarna jarenlang niet meer. Vanavond ben ik nog even met Christiaan naar de Zouweboezem geweest. De Purperreiger liet zich gelukkig mooi zien middels drie vlakbij overvliegende exemplaren. Verder hebben we er genoten van een prachtig avondconcert van rietvogels: Sprinkhaanzanger (2), Blauwborst (2), Snor (5), Rietgors (3), Rietzanger (15). De aantallen zijn absolute minimumaantallen; met de roepende exemplaren mee was het aantal Rietzangers misschien wel 30. Zowel de Blauwborst als de Snor lieten zich erg mooi bekijken. Ook leuk waren de tientallen zwaluwen, waaronder veel Oeverzwaluwen, die fourageerden boven de boezem en een Lepelaar die aan kwam vliegen en (helaas achter een boom) landde. En het toetje: een Waterral die vlak langs het pad zat te roepen. Het was een geluid dat ik niet van 'm kende en ik moest het opzoeken. Gelukkig had ik een opname gemaakt, waardoor ik achteraf zonder twijfel kon vaststellen dat het geluid van een Waterral afkomstig was. Zo sta ik na een dag hard 'werken' op 199 jaarsoorten en ach, dat is ook een mooi getal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten