vrijdag 5 oktober 2012

11-04-2012: Hoogste tijd voor Hoek van HollandHet beloofde vanmorgen voor de verandering eens droog te worden, en het is april, trektijd, dus er moet dringend gescoord worden! Het was de hoogste tijd voor een dagje Hoek van Holland, want ik moet alle sterntjes nog en misschien zouden er wel duikers langsvliegen en nachtegalen in de duintjes zingen en wie weet zou ik een Draaihals of Beflijsters vinden.
Het werd een typische begin april-dag. Het kan dan alle kanten op rollen. In principe kan er al veel, qua zomergasten en doortrekkers, maar je moet wel geluk hebben. Je kunt zomaar met tien jaarsoorten thuiskomen, maar het kan ook helemaal niks zijn.
Het begon in ieder geval goed. Gisteravond had ik gezien dat er een Casarca langs de Emmaboulevard was gezien en die wilde ik alvast wel even binnentikken. Toen ik van een afstandje het grasland langs de Nieuwe Waterweg afspeurde, viel mijn oog echter direct op een fraaie Regenwulp!
Dat was niet gek, want die had ik voor vandaag ook in gedachten. Twee tellen later kwam de Casarca mijn kijkerbeeld binnenstappen. Hij was druk bezig met het versieren van een Nijlgans, en de partner van de betreffende Nijlgans vond dat geen geslaagd idee. Het was constant heibel tussen die twee, dus ik weet niet hoe lang het echtpaar Nijlgans de Casarca nog tolereert. Leuk was het wel. We zullen maar geen discussie beginnen over het al dan niet wild zijn van deze (en alle andere) Casarca's. Gewoon genieten is altijd maar het beste, vind ik.

Goed, ik had dus meteen twee jaarsoorten in the pocket, maar verder wilde het niet echt vlotten vandaag. Ik begon met het uitkammen van de duintjes, waar ik een fraaie Vos vond, die nét niet leuk op de foto wilde, maar verder vond ik alleen een flinke hoeveelheid Kneutjes, wat Heggenmussen, Fitissen en Tjiftjaffen, Winterkoning en dat soort werk.
Ik liep naar de punt van de Noorderdam, maar er was geen sprake van enige trek van sterns, duikers of andere leuke soorten. Wel een twintigtal Rotganzen die naar het noorden vlogen en heel veel Kleine Mantelmeeuwen en Aalscholvers over zee. Langs de dam zaten een negental Steenlopers en maar liefst 33 Paarse Strandlopers, dat was toch wel erg leuk natuurlijk.
Op de terugweg door de duintjes vond ik nog een mooie man Tapuit, en dat is altijd leuk. Verder waren er Huiskraaien gearriveerd langs de Emmaboulevard. Het waren er maar vier vandaag. Op de slikjes nog een Regenwulp (vast dezelfde), Wulp, Tureluur en een onvolwassen Grote Mantelmeeuw. De Casarca en de Nijlganzen waren verdwenen. Hoewel de oogst vandaag wat tegenviel, is het altijd leuk in Hoek van Holland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten