vrijdag 5 oktober 2012

06-02-2012: Op zoek naar kwelslootjes en wakken


Nu de vorst zo hard heeft toegeslagen kan het produktief zijn om te zoeken naar kwelslootjes en wakken, omdat zich daar de watervogels verzamelen en soorten die zich normaal gesproken moeilijk laten zien, zoals het Bokje, de Waterral en de Roerdomp gedwongen worden om zich bloot te geven. Dus ondanks de kou vanmiddag op de fiets gestapt en de omgeving rondgefietst, zoals over de Achterdijk waar de Steenuil het weer liet afweten, over het fietspad van Achterdijk naar Kedichem, stukje over de Lingedijk en dan weer terug naar de Achterdijk. Afgezien van een enkel wak in de Linge en een paar kleine wakjes her en der was er geen open water te bekennen. Alles stijf dichtgevroren. Aalscholvers die al in broedkleed zijn zitten bij de kleinste wakjes te kleumen. In het wak langs de Linge zaten 22 Grote Zilverreigers op een rijtje zielig te zijn en miechelde het van de Smienten en de (Grauwe, Grote Canadese en Kol-) ganzen, Meerkoeten en Waterhoentjes. Maar helaas niet de geheimzinnige soorten waarvoor ik eigenlijk op pad was. Wel twee Waterpiepers die zich leuk lieten zien terwijl ze over het ijs stapten langs het fietspad naar Kedichem.
Daar zat ook een eenzame Wulp op het land en van een aantal standvogels, zoals de Groene Specht, vraag je je af hoe die nog aan voedsel komen. Een groepje Putters in de elzen langs de Achterdijk was leuk en eentje wilde er zelfs op de foto. Verder zag het landschap er bij tijd en wijle erg bar uit met al die sneeuw en dat ijs. Maar hoe ik ook zocht, er was geen kwelslootje (en dus geen Bokje) te vinden. Jammer. Verkleumd kwam ik thuis, helaas zonder jaarsoorten vandaag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten