woensdag 3 oktober 2012

04-07-2010: De junidip voorbij


Eindelijk kwam het er vandaag weer eens van: lekker vogelen! Juni is voorbij gegleden zonder dat ik tot veel ben gekomen, door diverse factoren waar we niets aan konden doen. Maar vandaag heb ik de draad weer opgepakt met een lekkere fietstocht naar de uiterwaarden van Everdingen. Geen jaarsoorten op vogelgebied, maar wel drie Casarca's, een Purperreiger, een Boomvalk, elf Lepelaars en alweer de eerste tekenen van najaarstrek in de vorm van onder meer vele tientallen Kieviten, een vijftal Kemphaantjes en drie Bosruiters. Veel jong en opgroeiend grut ook: van Kluut, Tureluur, Bergeend, Brandgans, Wilde eend et cetera.
Ook de Lepelaars hadden jongen bij zich, maar die hebben ze niet hier uitgebroed. Wel was af en toe mooi het bedelen van de jongen te zien. Geen vogeljaarsoorten dus, maar met de insecten ging dat des te beter. Ik had nog zowat geen sprinkhaan, dus de gewone soorten uit deze streek rolden binnen: Bruine sprinkhaan, Ratelaar, Krasser, Kustsprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan en Greppelsprinkhaan. Van de libellen tikte ik ook vier jaarsoorten binnen: Watersnuffel, Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel en een Vroege glazenmaker. Tenslotte vond ik de eerste Bruine zandoogjes van het jaar, zodat de dagvlinderlijst ook weer een zetje kreeg. De uiterwaarden van Everdingen zijn een heerlijke plek om vogels te kijken. De ernaast liggende Goilberdingerwaard is perfect voor insecten, zodat je een gebied hebt waar je je als natuurliefhebber met gemak een dag kan bezighouden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten