vrijdag 5 oktober 2012

04-02-2012: Winter wonderland in Leerdam

De winter is toch nog ingevallen, en hoe. Dit betekent nogal wat voor de vogels, zeker nu het een aantal dagen flink heeft gevroren en er ook nog eens een hoop sneeuw is gevallen. Wij hadden de hele winter nog nauwelijks een vogel op het wintervoer op ons dakterras gezien, maar nu is het er een drukte van belang! Zeker vier Vinken, een Heggenmusje, Huismussen, een Roodborst, Merels, Kool- en Pimpelmezen, het Eksterechtpaar dat tegenover ons in de bomen broedt, een clubje Kauwen en zeker drie verschillende Turkse Tortels hangen de hele dag rond op ons dakterras, en ik strooi dan ook flink wat extra zaad. Verder leg ik natuurlijk oude boterhammen neer en heb ik vetbollen en nootjes opgehangen en voor de grotere vogels leg ik regelmatig wat doppinda's neer.
De Linge is nu grotendeels dichtgevroren en toen ik vanmorgen een sneeuwvrij paadje naar de ingang van onze galerie aan het vegen was, zag ik ineens een IJsvogel over het ijs vliegen. Die zocht ongetwijfeld een wak, en gelukkig zijn er nog een paar. Bij die schaarse wakken verzamelen zich grote hoeveelheden Wilde Eenden, Meerkoeten, Waterhoentjes, Kok- en Stormmeeuwen en in een van de kleinere wakjes zwom een Dodaarsje. Groepen Kolganzen komen regelmatig overvliegen, en vandaag hoorde ik ook Koperwieken over komen en een Graspieper.
Sommige Kokmeeuwen zijn alweer bijna in zomerkleed, evenals de vijf Aalscholvers die ik vanmiddag zag overvliegen, op zoek naar open water. Het ziet ernaar uit dat het voorlopig nog winter blijft, dus de vogels krijgen nog een zware periode. Ik hoef het jullie natuurlijk niet te zeggen, maar voor de zekerheid: voer ze maar flink, ze kunnen het nu gebruiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten